Prasa – Dynamiczna droga

Artykuł pochodzi z numeru 01/2014 „Gościa Łowickiego”

Dynamiczna droga

Głoszenie Dobrej Nowiny zaowocowało powstaniem wspólnoty neokatechumenalnej przy parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Bobrownikach.

Najpierw przez kilka tygodni katechiści z Łowicza prowadzili katechezy ewangelizacyjne. – Bywało, że pojawiało się nawet 160 osób. Widać było po reakcjach ludzi, że taka forma ewangelizacji była potrzebna. Niektórzy, wychodząc z katechezy, nie mogli się doczekać następnej – mówi proboszcz ks. Piotr Sapiński.
Zwieńczeniem głoszenia katechez był wyjazd grupy parafian do Rawy Mazowieckiej na trzydniową konwiwencję założycielską. Część z nich zdecydowała się wstąpić na Drogę Neokatechumenalną.
21 grudnia, już w Bobrownikach, odprawiona została pierwsza Msza św. dla nowo powstałej wspólnoty. – Dlaczego zdecydowałam się na wstąpienie na Drogę Neokatechumenalną? Tu spotkałam żywego Boga, który do mnie przemawia. Tutaj człowiek nie zasklepia się w sobie. Nie ma statyki. To jest piękne, że cały czas coś się dzieje – mówi pani Bogumiła.
U podstaw Drogi Neokatechumenalnej leży głoszenie zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Formacja prowadzona jest na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła, opiera się na słowie Bożym, życiu sakramentalnym i działaniu wspólnotowym.

Marcin Kowalik
dziennikarz „Gościa Łowickiego”