BIERZMOWANIE

Data Bierzmowania - 4 czerwca 2017 r. o godz. 18.00.

Sakramentu udzieli Jego Ekscelencja Biskup Andrzej Fr. Dziuba, Ordynariusz Diecezji Łowickiej

LISTA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W 2017 r.

GRUPA P. E&R BAIGAZIN
Czarnocka Aleksandra
Gajewska Magdalena
Graszka Natalia
Jagura Aleksandra
Janiak Krzysztof
Janus Weronika
Jurkiewicz Aleksandra
Muras Kamil
Pruk Maja Maria
Salamon Kinga Maria
Ziębińska Aleksandra

GRUPA P. D&S RYCHLEWSKICH
Anyszewski Dawid
Ciupa Damian
Fuks Agata
Haczykowska Karina
Kapusta Martyna Elżbieta
Strojna Klaudia
Wielec Piotr
Wójcik Kacper
Wójt Aleksandra Julia
Zagawa Maciej
Zakrzewski Szymon

GRUPA P. A. SZYMAŃSKIEJ
Anckiewicz Michał
Aniszewski Rafał Piotr
Brzózka Wojciech
Dańczak Anna
Jagiełło Kacper
Mońka Patryk
Panok Dominik
Ptaszyńska Natalia
Romański Kacper
Stępniewski Mateusz Adam
Uczciwek Szymon
Zagawa Klaudia

GRUPA KS. PROBOSZCZA
Bogus Dominik
Burzyńska Weronika
Janiak Gabriela
Kędzierski Dominik
Markowska Julia
Matyjas Hubert
Mularska Katarzyna
Siekiera Julia Anna
Sierota Szymon
Stępniak Natalia Weronika
Wawrzyńczak Dominika
Zdanowski Jakub

NOTA PRAWNA

SAKRAMENT BIERZMOWANIA (KPK Kan. 879 - Kan. 896)

Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili:

SPRAWOWANIE BIERZMOWANIA

Sakrament bierzmowania jest udzielany przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się przez nałożenie ręki i wypowiedzenie słów przepisanych w zatwierdzonych księgach liturgicznych.

SZAFARZ BIERZMOWANIA

Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Ważnie udziela tego sakramentu również prezbiter posiadający taką władzę na podstawie powszechnego prawa lub szczególnego udzielenia ze strony kompetentnej władzy.

PRZYJMUJĄCY BIERZMOWANIE

Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.

Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

Wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili.

Sakrament bierzmowania wierni powinni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania, chyba że Konferencja Episkopatu określiła inny wiek, albo istnieje niebezpieczeństwo śmierci, lub zdaniem szafarza co innego doradza poważna przyczyna.

ŚWIADKOWIE

Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Świadkiem Bierzmowania, może być ten, kto:
- ukończył szesnaście lat
- jest katolikiem bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą (m.in. żyje wyłącznie w związku sakramentalnym)
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
- nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie
- w sytuacji młodzieży uczącej się tylko osoby uczęszczające na katechezę.

Świadkiem Bierzmowania nie powinni być rodzice, ale wskazane jest, aby był to rodzic chrzestny.

ANIMATORZY PRZYGOTOWUJĄCY MŁODZIEŻ NASZEJ PARAFII DO BIERZMOWANIA:

DOROTA I SŁAWOMIR RYCHLEWSCY - należą do grupy kościelnej Wspólnoty Królowej Pokoju
AGNIESZKA SZYMAŃSKA - katechetka, liderka Rycerstwa Niepokalanej i Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym
HELENA SALAMON - związana ze Wspólnotą Drogi Neokatechumenalnej
EWA I RUSLAN BAIGAZIN - należą do Wspólnoty Kościoła Domowego, liderzy Koła Misyjnego w parafii
RADOSŁAW ZDUNIK - należy do grupy Odnowy w Duchu Świętym


powrót

 • KANCELARIA PARAFIALNA
  Tel./fax 046 838 66 77

  Czynna w:
  poniedziałki, środy i piątki
  - w godz. 16.00 - 17.30

 • SPOWIEDŹ
  codziennie - pół godziny przed mszą świętą