Na sakramencie chrztu opiera się nasza wiara. Prośmy Boga, abyśmy każdego dnia mogli doświadczać tej łaski, którą otrzymaliśmy na chrzcie - mówił Papież na audiencji ogólnej. Od minionej środy Papież rozpoczął nowy cykl katechez, poświęcony sakramentom. "Pojęcie "sakrament" odsyła do pewnego wydarzenia łaski, w którym Bóg uobecnia się i działa w naszym życiu. Przedłuża ono w dziejach zbawcze i ożywiające działanie Chrystusa, który mocą Ducha Świętego nieustannie rodzi na nowo wspólnotę chrześcijańską w świecie i posyła ją, by niosła wszystkim zbawienie słowem i czynem, przez przepowiadanie i sakramenty. Chrzest jest sakramentem, na którym budowana jest nasza wiara i który wszczepia nas jako żywe członki w Chrystusa i w Jego Kościół. Jest to akt, który dogłębnie dotyka naszego istnienia. Jesteśmy zanurzeni w tym niewyczerpanym źródle życia, jakim jest śmierć Jezusa, będąca największym aktem miłości w całej historii. Dzięki tej miłości możemy żyć nowym życiem, nie we władzy zła, grzechu i śmierci, ale w komunii z Bogiem i z braćmi".

Franciszek po raz kolejny zachęcił, by poznać datę swego chrztu i obchodzić jego rocznicę. Tym bardziej, że dzisiaj lekceważy się niekiedy znaczenie tego sakramentu. Widzi się w nim jedynie formalny obrzęd nadania dziecku imienia. Św. Paweł naucza nas jednak, że chrzest to zanurzenie w śmierci Chrystusa, abyśmy tak jak On mogli żyć w chwale - przypomniał Franciszek.

"A zatem nie jest to formalność - mówił Papież. - Jest to akt, który do głębi dotyka naszego istnienia. Dziecko ochrzczone i dziecko nieochrzczone to nie to samo. Człowiek ochrzczony nie jest tym samym, co człowiek nieochrzczony. Temu, kto nie zna daty własnego chrztu, grozi, że zapomni o tym, co Pan Bóg w nas uczynił, zapomni o darze, który otrzymaliśmy. A wtedy chrzest stanie się dla nas jakimś wydarzeniem, które miało miejsce w przeszłości, bez naszego udziału, z woli naszych rodziców, i nie ma żadnego wpływu na chwilę obecną. Jeśli udaje się nam iść za Jezusem i pozostać w Kościele, pomimo naszych ograniczeń, kruchości i grzechów, to jest to zasługą tego sakramentu, w którym staliśmy się nowym stworzeniem i zostaliśmy przyobleczeni w Chrystusa. Chrzest daje nam nową nadzieję, nadzieję kroczenia drogą zbawienia przez całe życie. A tej nadziei nic i nikt nie może ugasić, bo ta nadzieja nie zawodzi. Zapamiętajcie to sobie, bo to prawda. Nadzieja złożona w Bogu nigdy nie zawodzi".

Franciszek zauważył, że nikt nie może się ochrzcić sam. Chrzest zawsze jest darem, aktem braterstwa i włączenia do Kościoła. Sakrament ten otwiera też nasze oczy na innych. Pozwala nam rozpoznać Jezusa w obliczu potrzebujących i cierpiących - powiedział Ojciec Święty.

Historia Różańca Świętego
Za Ojca Różańca Świętego uważa się św. Dominika, któremu miała się objawić Matka Najświętsza i prosiła o rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Nie był to jednak Różaniec w dzisiejszej formie. Św. Dominik odmawiał 150 "Zdrowaś Maryjo" i 15 "Ojcze Nasz".
W średniowieczu modlitwy były zanoszone do Boga traktowane były jako duchowe kwiaty. Stąd modlitwę tę nazywano wieńcem z róż, czyli różańcem.
W XV wieku dominikanin Alamus a la Roche ustalił modlitwę różańcową na wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą "Ojcze Nasz".
Modlitwa ta została szybko zatwierdzona przez papieża.
Św. Piusa V 17 września 1569r. i traktowana jako oręż przeciw wrogom wiary.
W XVI wieku muzułmanie chcieli siłą zająć Europę. Wtedy papież Pius V, dominikanin wezwał wszystkich katolików do odmawiania modlitwy różańcowej. 7 października 1571r. w okolicach Lepanto starła się flota chrześcijańska i turecka. Zwycięstwo odnieśli chrześcijanie. Pius V, świadom, komu zawdzięcza ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.
Do rozpropagowania Różańca przyczyniła się też sama Maryja. W swoich objawieniach w Lourdes, Fatimie i polskim Gietrzwałdzie wzywała do modlitwy różańcowej.
Błogosławiony Ojciec święty Jan Paweł II rozszerzył Różaniec Święty o "Tajemnice Światła" w dniu 16 października 2002 roku.
W Ludźmierzu powiedział: "Zawsze mogłem na Maryję liczyć, szczególnie w momentach trudnych bardzo potrzebowałem modlitwy różańcowej i nadal was o nią proszę".
Ta ewangeliczna modlitwa różańcowa jest odmawiana przez Polaków od dawna, również w Łowiczu były zakładane Koła Różańcowe, które powstawały w wioskach należących do Katedry Łowickiej. Wśród tych miejscowości były Bobrowniki.
Kiedy powstała parafia w Bobrownikach i został wybudowany kościół, ksiądz proboszcz Bolesław Gorzkowski starał się utworzyć Róże Różańcowe.

Działanie Kół Różańcowych w Parafii Matki Bożej Jasnogórskiej.
Przedstawiciele Kół Różańcowych naszej parafii uczestniczą w nabożeństwach wynagradzających pierwszych pięciu sobót miesiąca od maja do września.
Pierwszą Mszę św. zamówiła w 2007 roku pani Janina Bąba z Koła Różańcowego w Parmie, a kolejne msze św. były zamawiane, w każdym roku przez kolejnych zelatorów Kół Różańcowych z Bobrownik i z Parmy.
W październiku w wyznaczonych dniach tygodnia prowadzą Różaniec święty podczas nabożeństwa różańcowego. Przedstawiciele Kół każdą pierwszą niedzielę miesiąca uczestniczą w Procesji Eucharystycznej.
29 września 2012 roku Koła Różańcowego naszej parafii wyjechały autokarem na diecezjalne spotkanie różańcowe do Domaniewic.
W okresie Bożego Narodzenia, Ksiądz Proboszcz zaprasza nas na spotkanie opłatkowe na plebanii.
Poprzez modlitwę różańcową staramy się dziękować naszej Matce Maryi za wszystkie Jej łaski a także wynagradzać za wszelkie zło, zniewagi, bluźnierstwa i grzechy przeciwko Niej czynione.

I Koło Różańca Świętego - Bobrowniki I
1. Filutowska Dorota
2. Gajda Teresa
3. Gajewska Władysława
4. Kowalska Barbara
5. Kozioł Krystyna
6. Małkus Grażyna
7. Mikołajczyk Helena
8. Mikołajczyk Stanisława
9. Owczarek Janina
10. Owczarek Józef
11. Pacler Alina
12. Panek Janina
13. Pokora Marianna
14. Salamon Genowefa
15. Salamon Helena
16. Selenta Teresa
17. Szwed Halina
18. Szymańska Agnieszka
19. Tomaszkiewicz Teresa
20. Wieczorek Bożena
Zelatorka: Janina Owczarek

II Koło Różańca Świętego - Bobrowniki I
1. Figat Janina
2. Gać Alina
3. Gać Stanisław
4. Jurkiewicz Irena
5. Kocbuch Kazimiera
6. Kochanowska Stanisława
7. Kośka Zofia
8. Kubel Genowefa
9. Kuńkowska Stefania
10. Małecka Bożena
11. Milczarek Danuta
12. Muras Aniela
13. Piotrowicz Irena
14. Razum Danuta
15. Salamon Genowefa
16. Siekierska Kazimiera
17. Szkup Zofia
18. Tryngiel Halina
19. Tryngiel Kazimiera
20. Zagawa Krystyna
Zelatorka: Kazimiera Tryngiel

Koło Żywego Różańca - Bobrowniki II
1. Anyszewska Janina
2. Barańczyk Irena
3. Bąba Marianna
4. Bystrońska Janina
5. Cichal Stefania
6. Czułek Wiesława
7. Jagóra Zofia
8. Kotus Zofia
9. Kunat Krystyna
10. Łukawska Halina
11. Malinowska Zofia
12. Owczarek Anna
13. Pawłowska Aniela
14. Podkońska Janina
15. Salamon Genowefa
16. Selenta Janina
17. Szustak Danuta
18. Szwed Irena
19. Urbańska Henryka
20. Urbańska Marta
Zelatorka: Henryka Urbańska

Koło Różańca Świętego - Bobrowniki III
1. Czubatka Anna
2. Czubatka Stanisława
3. Duranowska Zofia
4. Gala Alina
5. Gala Ewa
6. Gala Zofia
7. Górczyńska Helena
8. Górczyńska Maria
9. Górczyńska Olga
10. Legat Ala
11. Legat Zofia
12. Marat Halina
13. Papuga Danuta
14. Papuga Krystyna
15. Przybyszewska Danuta
16. Ptaszyńska Zofia
17. Salamon Maryla
18. Salamon Zofia
19. Siekiera Regina
20. Stań Danuta
Zelatorka: Stań Danuta

Koło Żywego Różańca Świętego - Bobrowniki IV
1. Cichal Zofia
2. Domińczak Marianna
3. Fuks Danuta
4. Gać Halina
5. Kostusiak Barbara
6. Kowalska Halina
7. Kubel Irena
8. Kuś Teresa
9. Lasota Teresa
10. Marat Alina
11. Pokora Urszula
12. Salamon Halina
13. Syndoman Hanna
14. Sobieszek Stanisława
15. Stefańska Krystyna
16. Wieczorek Janina
17. Wojenka Jolanta
18. Wójcik Hanna
19. Zagawa Felicja
20. Żaczek Halina
Zelatorka: Domińczak Marianna

Koło Żywego Różańca Świętego - Parma I
1. Anyszewska Ewa
2. Białecka Alicja
3. Bryk Stefania
4. Czajka Zofia
5. Górczyńska Janina
6. Królik Alina
7. Królik Magdalena
8. Kubel Ewa
9. Podrażka Krystyna
10. Sulwińska Aleksandra
11. Szymańska Danuta
12. Szymańska Helena
13. Szymańska Krystyna
14. Szymańska Marianna
15. Szymańska Stefania
16. Wójcik Marianna
17. Wysocka Alina
18. Zagawa Aniela
19. Zagawa Wanda
20. Zagawa Zofia
Zelatorka: Szymańska Stefania

Koło Żywego Różańca Świętego - Parma II
1. Antosik Marianna
2. Bąba Janina
3. Bąba Władysław
4. Kosiacka Halina
5. Kowalska Wiesława
6. Kowalski Mieczysław
7. Marat Stanisława
8. Osóbka Beata
9. Osóbka Bronisława
10. Panek Franciszka
11. Podrażka Genowefa
12. Podrażka Janina
13. Podrażka Wiesława
14. Pudłowska Teresa
15. Pudłowski Jan
16. Trocka Alina
17. Walczak Janina
18. Wójt Aneta
19. Wróbel Zofia
20. Zielińska Zofia
Zelatorka: Bąba Janina

Koło Żywego Różańca Świętego - Placencja
1. Kasmatka Marzena
2. Tabara Lucyna
3. Uczciwek Elżbieta
4. Zagawa emilia
5. Dudek Stanisława
6. Cichal Kamila
7. Brodecka Zofia
8. Maria Kozmana
9. Szymanik Anna
10. Szymanik Władysław
11. Szymanik Małgorzata
12. Zagawa Anna
13. Zagawa Henryka
14. Redo Wanda
15. Karalus Marzena
16. Orzechowski Henryk
17. Orzechowski Jarosław
18. Orzechowska Władysława
19. Kośmider Zofia
20. Brzózka Regina
Zelatorka: Zagawa HenrykaGrupa Żywego Różańca Świętego - Polesie
1. Fuks Zofia
2. Niedzielska Bronisława
3. Starzec Marianna
4. Wieczorek Sabina
Zelatorka: Wieczorek Sabina

powrót