Intencje mszalne

14 lipca – 11 sierpnia 2019 r.

NIEDZIELA – 14 lipca
godz. 9.00 + Jana i Genowefę Boczek oraz rodziców
godz. 11.00 + Genowefę w 16 r. śm., Antoniego w 24 r. śm. oraz Edwarda w 2 r. śm. Kędziora
godz. 18.00 + Bogusława Kujawskiego w 5 r. śm., rodziców i brata z żoną, Adama Szczechowskiego, rodziców i teściów oraz Józefa Murasa

PONIEDZIAŁEK
godz. 18.00 – o łaskę zdrowia i o Boże błogosławieństwo dla Mirosława

WTOREK
godz. 9.00 – za Parafian

NIEDZIELA – 21 lipca
godz. 9.00 + Stanisława Panka, rodziców i teściów oraz Krzysztofa Niedźwiadka
godz. 11.00 – o Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Dominika w 5 r. ślubu
godz. 18.00 + Józefa Majchrowskiego w 11 r. śm., Stefanię Majchrowską oraz rodziców

ŚRODA
godz. 18.00 + Danutę Brodecką

CZWARTEK
godz. 18.00 + Danutę, Jerzego i Kazimierę Czubatka, Ryszarda i Franciszkę Wieczorek

NIEDZIELA – 28 lipca
godz. 9.00 – o Boże błogosławieństwo dla Marty i Krzysztofa w I r. ślubu
godz. 11.00 + Wacławę i Lucjana Cichal
godz. 18.00 + Stanisława Zagawę w 26 r. śm., rodziców i teściów

PIĄTEK – 2 sierpnia
godz. 18.00 + Stefanię i Józefa Cichal oraz syna Wiesława

SOBOTA
godz. 20.00 – intencja II KŻR z Bobrownik I

NIEDZIELA – 4 sierpnia
godz. 9.00 + Genowefę Podrażka w I r. śm. oraz rodziców
godz. 11.00 – o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry w 18 r. urodzin
godz. 18.00 + Henryka i Zofię Wróbel, zmarłych Rodziców oraz zmarłych z rodziny

PONIEDZIAŁEK
godz. 18.00 + Tadeusza Kosiackiego

WTOREK
godz. 18.00 + Janinę Górczyńską

ŚRODA
godz. 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla Stanisławy w 90 r. urodzin;
+ Barbarę Jabłońską, Henryka Śliwę, Janinę i Michała Jabłońskich oraz zm. z rodziny;
+ Jana Kunat; + Marka Króla, dziadków Królów i Zagawów;

CZWARTEK
godz. 18.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

PIĄTEK
godz. 18.00 + Janusza Niedzielskiego

SOBOTA
godz. 20.00 + Marka Trockiego i zm. z rodziny

NIEDZIELA – 11 sierpnia
godz. 9.00 + Janinę i Jana Osóbka, rodziców i zm. z rodziny
godz. 11.00 + Stanisława i Krystynę Podrażka
godz. 18.00 + Stanisławę Marat w 2 r. śm.