Intencje mszalne


PONIEDZIAŁEK
godz. 18.00 + Marka Króla (GREGORIANKA)

WTOREK
godz. 18.00 + Ryszarda Fuksa

ŚRODA
godz. 18.00 + Mirosława Tomaszkiewicza w 1 r. śm., rodziców i dziadków; + Tadeusza Kosiackiego oraz zm. z rodziny; + Tadeusza Salamona; + Józefa Osóbkę, rodziców i teściów; + Janusza Bolimowskiego; +Jacka Siekierę w 6 r. śm. oraz rodziców; + Radosława Galę w 19 r. śm.;

CZWARTEK
godz. 18.00 + Zofię i Stanisława Przybyszewskich, rodziców i zięcia Tadeusza

PIĄTEK
godz. 18.00 + Genowefę Podrażka

SOBOTA
godz. 20.00 + Stefanię Majchrowską w 2 r. śm., Józefa Majchrowskiego oraz rodziców

NIEDZIELA – 26 maja
godz. 9.00 + Stanisława Mikołajczyka i rodziców
godz. 11.00 + Zofię i Wacława Szkup
godz. 18.00 + Stanisława Kozieł, rodziców i teściów, Franciszka i Zofię Salamon oraz zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK
godz. 18.00 + Stanisława i Stanisławę Kędziora oraz rodziców

WTOREK
godz. 8.00 – za Parafian

ŚRODA
godz. 18.00 + Andrzeja Filutowskiego w 25 r. śm. oraz Eugenię i Henryka Cichal;

CZWARTEK
godz. 18.00 + Mariana Salamona, syna Andrzeja i rodziców

PIĄTEK
godz. 18.00 – int. od II KŻR z Bobrownik I

SOBOTA
godz. 20.00 – int. wynagradzająca od KŻR z Parmy II

NIEDZIELA – 2 czerwca
godz. 9.00 + Edwarda i Genowefę Dębskich
godz. 11.00 + Władysławę, Bronisława i Henryka Kunat
godz. 18.00 + Piotra, Feliksę i Jerzego Wojciechowskich oraz Franciszka Kuś

PONIEDZIAŁEK
godz. 9.00 + Franciszkę i Antoniego Stań oraz synów, Walerię, Jana i Stanisławę Papuga

WTOREK
+ Mariana Wojdę

ŚRODA
godz. 18.00 + Władysława i Mariannę Żaczek; + Ignacego Stań; + Władysławę Gajewską; + Janusza Bolimowskiego; + Jerzego Wojciechowskiego w 1 r. śm.;

CZWARTEK
godz. 18.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące (int. APDC)

PIĄTEK
godz. 18.00 + Danutę, Anielę i Henryka Bakalarz oraz rodziców, Henrykę i Jana Zagawa

SOBOTA
godz. 20.00 + Stanisławę i Jana Marat oraz rodziców

NIEDZIELA – 9 czerwca
godz. 9.00 – o Boże błogosławieństwo dla Sylwii i Łukasza w I r. ślubu
godz. 11.00 + Janusza i Adama Kotus
godz. 18.00 – int. dziękczynno – błagalna za rodzinę