Koło misyjne dzieci

Ewa i Ruslan Baigazin. Małżeństwo od 2007 roku.

Ewa: pracowałam przez trzy lata w Kazachstanie na misji katolickiej w Alamty. Długo się do tego przygotowywałam, przeszłam roczne szkolenie w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, oraz formację jako wolontariusz przy Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie. W Kazachstanie zajmowałam się wieloma sprawami, głównym zajęciem była ewangelizacja poprzez życie wśród ludzi miejscowych, na co dzień pomagałam w świetlicy dla dzieci i młodzieży przy parafii. Polegało to na organizacji czasu wolnego, przygotowywaniu oprawy liturgii, a także prowadzenie katechez i dla maluchów i dla młodzieży. Po powrocie do Polski pracowałam w Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji jako archiwistka. Poznałam wtedy wspaniałych misjonarzy, gdyż moim zadaniem było zbieranie informacji na ich temat, jestem szczęśliwa, że miałam okazję uścisnąć dłoń tych ludzi! Misje są cały czas bardzo ważne dla mnie. Kiedy ktoś zapyta dlaczego to sama nie wiem jak odpowiedzieć, zapytajcie Ducha Świętego dlaczego wybrał dla mnie taką drogę.

 

Ruslan: Dzięki misjonarzom zostałem katolikiem. Po przyjeździe do Polski pracowałem także w Komisji Episkopatu Polski ds. Misji jako stażysta. Dzięki takim doświadczeniom zrozumiałem jak ważna jest praca misjonarza i jak ważna jest świadomość ludzi o odpowiedzialności za misje na świecie. Teraz razem z żoną staramy się opowiadać dzieciom, młodzieży i dorosłym o misjach i o ludziach tam pracujących: duchownych, zakonnych i świeckich misjonarzach.

 

Ewa i Ruslan: Kiedy dostaliśmy propozycję od ks. Piotra o utworzeniu Koła Misyjnego dla dzieci przy parafii, bardzo się ucieszyliśmy. Papież Jan Paweł II powiedział, że Kościół ze swej natury jest misyjny. Misje to ważna część całego Kościoła, a cały Kościół składa się z takich parafii jak nasza. Mamy nadzieję, że przy pomocy Ducha Świętego uda nam się coś dobrego zrobić dla misji. Będziemy się starać aby było ciekawie na każdym spotkaniu. Chcemy połączyć naszą wspólnotę z resztą świata za pomocą MOSTU. Most zbudujemy przy pomocy Modlitwy, Ofiary, Służby, Twórczości.