• CHRZEST ŚWIĘTY
  Dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu rodzice powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej swojego miejsca zamieszkania w celu spisania aktu chrztu dziecka, przynosząc ze sobą:
  a) akt urodzenia dziecka z USC
  b) dokument zawarcia sakramentu małżeństwa
  c) zaświadczenia o możliwości pełnienia zaszczytnej funkcji rodzica chrzestnego, wydane przez ich parafie.

  Nie można nadawać dziecku imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu a dziecko winno być ochrzczone w pierwszych tygodniach życia.

  Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  - ukończył szesnaście lat
  - jest katolikiem bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą
  - jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
  - nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest
  - w sytuacji młodzieży uczącej się tylko osoby uczęszczające na katechezę.

  Jeśli ktoś nie spełnia postawionych warunków, aby być chrzestnym, np. żyje w związku cywilnym czy tzw. wolnym, niech roztropnie odmówi składanej propozycji zostania rodzicem chrzestnym.

  W sytuacji chrztu dzieci, których rodzice nie są związani sakramentalnym węzłem małżeńskim, mają zastosowanie dodatkowe normy prawne.


 • MAŁŻEŃSTWO
  Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia.

  O ustalonej dacie ślubu konkordatowego należy jak najszybciej powiadomić Kancelarię Parafialną w celu zarezerwowania dogodnej daty i godziny (można na rok przed ślubem).

  Narzeczeni powinni uczestniczyć w Katechezach Przedmałżeńskich. W/g zaleceń Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim "kurs przedmałżeński" powinien obejmować systematyczne, roczne przygotowanie.

  Instrukcja pozwala także na przeprowadzenie skróconej katechezy przedślubnej w formie przynajmniej 10 spotkań - jako minimum stosowane w ostateczności.

  Na 3 miesiące przed ustaloną odpowiednio wcześniej datą ślubu, narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej - w celu spisania protokołu przedślubnego - z następującymi dokumentami:
  - dowody osobiste
  - zaświadczenia o ukończeniu Katechez Przedmałżeńskich
  - metryki chrztu (o ile nie byli ochrzczeni w naszej parafii)
  - świadectwo Bierzmowania
  - zaświadczenia o stanie wolnym z USC.


powrót

 • KANCELARIA PARAFIALNA
  Tel./fax 046 838 66 77

  Czynna w:
  poniedziałki, środy i piątki
  - w godz. 16.00 - 17.30

 • SPOWIEDŹ
  codziennie - pół godziny przed mszą świętą