Ministranci

 „Tu na ziemi świętość polega na tym,
aby stale być radosnym
i wiernie wypełniać nasze obowiązki”

(św. Dominik Savio, patron ministrantów)

 

Z historią każdej parafii, również naszej, gdzie patronką jest Matka Boża Jasnogórska wiąże się funkcjonowanie służby liturgicznej ołtarza, czyli ministranci i lektorzy. Od momentu ustanowienia w Bobrownikach parafii przy ołtarzu służyło wielu młodych chłopców, którzy dzisiaj są już dorosłymi mężczyznami, ukończyli studia, posiadają własne rodziny i dzieci. Obecnie nie brakuje chętnych, aby służyć Bogu i ludziom. Grupa ta liczy kilkudziesięciu ministrantów oraz kilku lektorów. Z roku na rok jej grono zasilają zwłaszcza chłopcy, którzy przystępują do I Komunii świętej.

Piękno służby ministrantów i lektorów w naszej parafii można szczególnie zaobserwować przy okazji najważniejszych świąt kościelnych: Triduum Paschalnego, Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej, Odpustu parafialnego i innych.

Służba ministranta w zgromadzeniu liturgicznym to wielki dar dany od Boga nielicznym jego wybrańcom. Stać się ministrantem to wyróżnienie i zobowiązanie. Nie każdy może być najbliżej Tego, który jest Najwyższym i Jedynym Kapłanem – Jezusa Chrystusa, a który na ołtarzu krzyża umiera, aby później zmartwychwstać w naszych sercach.

Być ministrantem to posiadać te przywileje noszenia świętej księgi – Mszału a także krzyża, dawania znaku dzwonkami podczas celebracji mszy św., podawania darów ofiarnych, noszenia kadzidła i światła. Ciągle potrzeba nowych ministrantów do służby przy ołtarzu Pańskim, także w naszej parafii. To zadanie wypraszania o nowe „sługi boże” powierza się całemu ludowi bożemu – parafianom. Modlitwa ta powinna być także wzbogacona przykładami własnej żywej wiary. Modlić się należy o to, aby nie zabrakło tych, którzy przed każdą liturgią wypowiadają w zaciszu zakrystii te słowa:

„Oto przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją
do świętej przystępuję służby,
chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.”

Karol Wysocki
Lektor w parafii