Duszpasterstwo Kolejarzy

Duszpasterstwo powstało w 1986 roku z inicjatywy obecnego przewodniczącego Mirosława Zawół. Ufundowano wówczas sztandar kolejarski z dobrowolnych składek od rodzin kolejarzy mieszkających w parafii. Sztandar ten został poświęcony 28 sierpnia 1986 roku przez J.E. bp Władysława Miziołka.

W styczniu 1994 roku na prośbę ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Banacha i przedstawicieli parafialnej wspólnoty kolejarskiej zostało zarejestrowane Duszpasterstwo Kolejarzy przy parafii w Bobrownikach oraz zatwierdzone przez Krajowego Duszpasterza Kolejarzy ks. Eugeniusza Zarębińskiego i Zarząd Krajowy w Lublinie. Duszpasterstwo Kolejarzy bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych i państwowych wyjeżdżając ze swoim sztandarem w różne rejony całej Polski a także poza jej granicami: 17 października 1992 roku delegacja kolejarzy brała udział w odsłonięciu i poświeceniu pomnika ku czci Ks. Jerzego Popiełuszki w Paryżu a w dniach 10-11 września 1994 roku w wyjeździe do Austrii, na Kahlenberg, na uroczystości związane z rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej.

1 czerwca 1994 roku poświęcono obraz patronki kolejarzy św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Aktu tego dokonał J.E. bp. Alojzy Orszulik. Z inicjatywy kolejarzy został wybudowany pomnik ku czci pomordowanych przez hitlerowców 26 mieszkańców Parmy w latach 1939-45. Projektantami i budowniczymi byli kolejarze: Mirosław Zawół, Wiesław Sierota i Józef Osóbka. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika odbyło się 24 września 1995 roku przy udziale Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i lokalnych, uczestniczyły 22 poczty sztandarowe.

W 2008 roku duszpasterstwo przystąpiło do Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich – koło przy katedrze w Łowiczu. Obecnie grupa kolejarzy zrzeszona w Duszpasterstwie liczy 16 emerytów i 2 pracowników czynnych.