Jerycho Różańcowe

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego Jozue, następca Mojżesza, wprowadzając Izraelitów do Ziemi Obiecanej, otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało mury Jerycha przy głośnych dźwiękach trąb. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte (Joz 6).

Początki Różańcowego Jerycha w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka, który przeszczepił Legion Maryi z Irlandii do Polski w 1946 roku. To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze. Za radą ks. bpa Stefana Bareły zrezygnowano z Kongresu, lecz nazwano te siedem dni modlitwy „Oblężeniem Jerycha”. Uczestnicy na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski. I rzeczywiście przeszkody zostały zwyciężone. Anatol Kaszczuk nazywał to wydarzenie pierwszym „Oblężeniem Jerycha”.

„Jerycho” to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni.

„Jerycho Różańcowe” w naszej parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Bobrownikach trwa jeden dzień, zazwyczaj z I piątku miesiąca na I sobotę miesiąca. Rozpoczyna się Mszą św. wotywną o Najświętszym Sercu Pana Jezusa a kończy nabożeństwem wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi i Mszą św. wotywną o Matce Bożej.