Apostolat „Margaretka”

APOSTOLAT „MARGARETKA”

Apostolat „Margaretka” w naszej parafii założony został w roku 2009, czyli w Roku Kapłańskim.

Pierwszymi kapłanami, za których rozpoczęliśmy modlitwę byli: ówczesny proboszcz Parafii – ks. Maciej Zakrzewski oraz inni księża z naszej diecezji łowickiej: ks. Paweł Kozakowski, ks. Wojciech Osial oraz ks. Paweł Górniak.

W roku 2012 podjęliśmy „Margaretkę” za obecnego proboszcza – ks. Piotra Sapińskiego.

Każdego dnia osoby należące do Apostolatu modlą się za wybranego kapłana modlitwami, które polecił ojciec Jozo Zovko – kapłan z Medjugorie. Są to:

    Modlitwa za kapłanów papieża Pawła VI:

„Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie księdza…(wymienia się imię kapłana)…uczyń go swoim naśladowcą i sługą.
Spraw, aby dzielił Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim horyzonty, by dostrzegł cały świat spragniony światła prawdy i miłości, by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem”. ” Koronka Pokoju z Medjugorie: „Wierzę w Boga Ojca” oraz 7 razy: „Ojcze nasz…”, „Zdrowaś Maryjo…”, „Chwała Ojcu…”