Wypominki

WYPOMINKI 2021/2022

I NIEDZIELA MIESIĄCA

,,Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek zmarłym, * za których wylałeś swoją krew najdroższą”. – módlmy się więc za: + bp. Alojzego Orszulika, bp. Józefa Zawitkowskiego; ks.Eugeniusza Ledwocha, ks.Bolesława Gorzkowskiego, ks.Tadeusza Adamusa, ks. Zbigniewa Skiełczyńskiego, ks. Józefa Kwiatkowskiego, ks. Edmunda Nowaka, o.Leszka Niewiadomskiego, ks. Zdzisława Madzio, s. Remigię Mazur, s.Rytę; + Leokadię Ostrowską, por. Mariana Szulborskiego, Stanisława Maciejaka, Zygmunta Urtus, Bolesława Odolczyka; budowniczych i fundatorów naszego kościoła, za wszystkich tych, którzy swoją modlitwą i wsparciem materialnym wspierali to dzieło; + Antoniego i Franciszkę Kosińskich, Józefę i Franciszka, Ryszarda, Adama, Wandę i Dariusza, Mariana, Krystynę i Michała Sapińskich oraz zm. z rodzin: Sapińskich, Kosińskich, Cieślikowskich, Skórzewskich, Chomentowskich, Szlaga i Wychowaniec, Jerzego Pieniący,  Beatkę Cieślikowską, Rafałka Chomentowskiego, Joannę Meder, Alana Borowca, Edwarda Matwiejuka, Helenę i Włodzimierza Miłodrowskich, Edwarda i Piotra Fila, Zofię Kowalewską, Zofię Kołaszewską, Barbarę, Jadwigę, Irenę, Władysława i Edwarda Kozłowskich, Alinę Woronicz, Adama, Mariannę i Bronisława Jurkiewiczów, Roberta i Zofię Pietrzaków, Tadeusza, Edwarda, Władysława i Marię Bursakowskich, Tadeusza Listwan oraz zmarłych z rodziny Bursakowskich i Listwan, Stanisława Juchniewicza i rodziców, Feliksę i Marka Cyncelak, rodziców i córkę Teresę, Stefana Majerz i rodziców; Władysława Stefaniaka, Stefanię i Halinę Łapińskie, Halinę i Walentego Wolniewiczów, Anielę Lipińską, zm. z rodziny Błaszczyk; Annę i Adolfa Świtała, Annę, Jana, Grzegorza i Janusza Duchacz, Wandę i Zenona Wielińskich, syna Mariusza, Stanisława Milewskiego; Helenę Wrzesińską, Pawła Gajewskiego, Marka Sankowskiego, Małgorzatę Kubiak; Ewlinę Gedka; Krystynę i Marcina Krzyżyńskich; Tadeusza Osóbkę, rodziców i teściów; Jana Starzec, syna Arkadiusza, rodziców i teściów; Kazimierę i Anastazego Bystrońskich, Stanisławę, Stanisława i Mirosława Jędrzejczyk; Cecylię i Antoniego Kowalskich oraz rodziców, Sabinę i Mariana Paciorek, córki, Mariannę, Irenę oraz zm. z rodziny; Józefa Cieślaka i rodziców, Stanisławę i Józefa Gędek oraz synów; Bolesława Dudka, Stanisława i Mariannę Uczciwek, Annę Czajka, Jana i Mariannę Dudek; Jana i Lecha Kośmider, Kazimierza Zagawę, rodziców i teściów; Helenę i Józefa Czajka oraz rodziców; Sabinę i Józefa Wieczorek oraz rodziców; Cezarego Tabarę i dziadków, Mieczysława Brodeckiego i Tadeusza Redo;

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

II NIEDZIELA MIESIĄCA

,,Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci”. (por. Ezd 2, 35. 34) – a zatem módlmy się za: + Tadeusza Łukawskiego oraz zm. z rodzin: Łukawskich, Orzechowskich i Redziszów, Piotra i Józefę Kwiatkowskich, Jana, Zofię i Krzysztofa Aleksandrowiczów;  Stefanię i Władysława Kozmanów oraz dziadków; Józefa, Wiktorię i Stanisława Wojtysiaków, Jolantę, Józefa i Mariannę Cyrańskich oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Krzysztofa Frąckiewicza i rodziców, Helenę i Tadeusza Kocbuch oraz rodziców, Wiesława Kowalskiego; Stanisława Podrażkę, rodziców i teściów; Genowefę i Mariana Fuks i rodziców; Jana i Natalię Szkop oraz rodziców; Irenę i Romana, Leszka i Kazimierza Sierotów oraz zm. z rodzin: Sierota i Pruk; Mariannę i Antoniego Wójcik; Marka Sulwińskiego i rodziców, Janinę i Bolesława Anyszewskich i rodziców, Bronisława i Zofię Zagawów i rodziców; Zofię i Antoniego Salamonów oraz zm. z rodziny, Janinę i Henryka Górczyńskich, syna Stanisława oraz Elżbietę i Stanisława Kapustów; Henryka Zagawę, rodziców i dziadków, Marcjannę i Stanisława Kowalskich oraz rodziców, Antoniego Szwed i rodziców, Otylię i Kazimierza Cichalów; Danutę, Anielę i Henryka Bakalarz oraz rodziców; Wiktorię i Władysława Królików, Krystynę i Piotra Ptasińskich oraz zm. z rodziny; Jerzego Cieślaka, rodziców i teściów; Kazimierza Wielca, rodziców i teściów; Krystynę i Stanisława Podrażków i rodziców; Janinę i Jana Osóbka oraz zm. z rodziny; Franciszkę i Kazimierza Szymańskich oraz rodziców; Stanisława i Jana Szymańskich i rodziców; Apolonię i Kazimierza Rychlewskich, rodziców i dziadków; Jana Zielińskiego, Antoniego i Bronisławę Pruk oraz rodziców, Mieczysława i Stanisława Zielińskich; Mirosława Zawół, rodziców i zm. z rodziny Zawół, Halinę Zawół, rodziców Burych oraz zm. z rodzin: Burych, Owsik i Kędziora; Marka, Sylwestra i Sebastiana Wojdów oraz zm. z rodziny; Ewę Woźniak, Stanisława Walczaka, Mariannę i Antoniego Pudłowskich; Józefa, Sławomira i Stanisława Szymańskich, rodziców i teściów; Wiesława Podrażkę, Genowefę i Józefa Jana Podrażków, córkę Stanisławę oraz rodziców, Jadwigę i Tadeusza Boczków oraz rodziców; Władysława Szymańskiego, rodziców i teściów oraz zm. z rodziny; Józefa Murawskiego, rodziców i teściów, brata Stanisława i żonę Zofię; Zofię i Tadeusza Salamonów oraz rodziców; Józefa Cichala, Zofię i Henryka Wróbel, rodziców i zm. z rodziny; Mariannę, Ryszarda i Tadeusza Sierota oraz zm. z rodziny; Stanisława i Bronisławę Trockich oraz rodziców, Mirosława, Sylwestra, Jolę, Marka i Patryka Trockich, Romana i Józefa Wojtysiaków; Tadeusza Kosiackiego, rodziców i teściów; Eugeniusza Czajkę i rodziców, Dariusza Pudłowskiego, Józefę i Stanisława Szymańskich oraz Bogdana Rowińskiego;

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

III NIEDZIELA MIESIĄCA

,,Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci”. (por. Ezd 2, 35. 34) –         a zatem módlmy się za: + Jadwigę i Jana Wójcików, Irenę i Stanisława Gać, Mariannę i Bolesława Wójcików oraz zm. z rodz.; Jadwigę i Józefa Barwikowskich, Włodzimierza Malesę; Mariana Salamona, syna Andrzeja i rodziców, Stanisławę i Wojciecha Salamonów, dzieci oraz rodziców, Annę i Stanisława Brożek oraz rodziców, Stanisławę i Jana Wieczorków oraz rodziców; Stanisława Panka i rodziców, teściów i braci, Krzysztofa Niedźwiadka i rodziców, Zofię Anyszewską; Katarzynę i Jerzego Kocbuch oraz rodziców; Stanisławę i Stefana Razumów, Stanisława Gać i ojca Wincentego, Mariannę i Eugeniusza Razumów; Stefanię i Zygmunta Salamonów i rodziców, Mariannę, Zofię i Franciszka, rodziców oraz Edwarda, Henryka, Halinę i Janinę Tomaszkiewiczów, zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące; Stanisława Gać; Adelę i Ryszarda Zielińskich, Jolantę Tokaj i Zofię Tryngiel; Eugenię i Henryka Cichalów oraz rodziców, Andrzeja Filutowskiego i rodziców; Edwarda Jurkiewicza, rodziców, teściów i zm. z rodziny; Mariannę i Wojciecha Tomaszkiewiczów, syna Mirosława oraz rodziców; Jerzego Salamona, rodziców i teściów, syna Daniela i zm. z rodz.; Mieczysława Kośkę, Jadwigę i Franciszka Jędralów oraz rodziców; Zofię i Stanisława Przybyszewskich oraz rodziców; Józefa Owczarka i rodziców, Antonię i Jana Salamonów, dzieci i zm. z rodziny, Zdzisława Szczepaniaka, Sabinę i Jana Książek; Dobrosława Tomaszkiewicza oraz rodziców; Jana Pawłowskiego, rodziców i teściów; Mariannę i Józefa, Bronisławę i Jana Razumów; Mariana Siekierskiego, rodziców i teściów, Jana Cichala oraz Stanisławę i Stefana Kochanoskich; Jana, Eugenię i Sławomira Trynglów oraz rodziców; Andrzeja Edwarda Synajewskiego, Genowefę i Bolesława Kowalskich, Zofię i Stanisława Gospoś oraz zm. z rodzin: Kowalskich i Gosposiów; Mariannę i Władysława Guzek, Stanisława Pruk i zięciów; Jana Kowalskiego, rodziców i braci, Jana i Mariannę Salamonów, Józefę Kozbuch i zm. z rodziny; Stanisławę i Branisława Kunatów, rodziców i synową Marzenę; Irenę i Stefana Małkus oraz rodziców; Władysława i Natalię Pełka, Stanisława i Stefanię Gendek, Jana Stanisławskiego; Stanisława Mikołajczyka, rodziców i teściów oraz zm. z rodzin: Mikołajczyków i Jarosińskich; Jarosława Salamona i Stefana Kalińskiego; Danutę Milczarek i Weronikę Zagawa; Zofię i Stanisława Rybickich;

Sabinę i Stefana Razum oraz rodziców; Zofię Zdanowską, rodziców i teściów; Bronisławę i Józefa Kubel, Zbigniewa, Kazimierę i Bronisława Trynglów, Janinę i Edwarda Antosów; Aleksandrę i Stanisława Bończaków oraz synową Krystynę, Zofię i Stanisława Synajewskich, rodziców i syna Edwarda;

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

IV NIEDZIELA MIESIĄCA

,,Otwórz im, Panie, bramy raju, * aby wrócili do tej ojczyzny, * w której nie ma śmierci, * lecz panuje wieczna radość” – prośmy za: +Sabinę i Stanisława Zagawów; Mariannę i Zygmunta Szczęsnych oraz rodziców; Stanisława Kozieł i rodziców, Zofię i Franciszka Salamonów oraz zm. z rodziny; Janinę, Zofię, Eugeniusza i Józefa Bolimowskich; Jerzego, Stanisława i Józefę Salamonów oraz Kazimierza i Weronikę Twardowskich; Mariannę i Bronisława Osóbka oraz rodziców, Antoninę, Władysława, Mariannę, Edmunda, Stanisława i Feliksę Jagoda oraz syna; Władysława i Anielę Szymańskich oraz Józefa i Stanisławę Gala; Mariannę i Jana Szymańskich; Bolesława Górczyńskiego, rodziców i teściów oraz Piotra Paclera; Janinę i Romana Kosmatków oraz rodziców, Annę i Marka Legatów; Janinę, Stanisława i Wiesława Boczek oraz Grzegorza Popowskiego; Stefana i Walerię Miodek, Stanisławę, Henryka i Adama Czubatka; Zofię i Bronisława Moskwa oraz rodziców, Praksedę i Stanisława Sucheckich; Władysławę i Wacława Gędek, rodziców i synów; Tadeusza Kazimierskiego, rodziców i teściów; Stanisława i Władysławę Jagodów oraz zm. z rodziny Golasków; Genowefę i Walerego Kubel oraz rodziców; Krystynę Płuszka oraz rodziców i teściow; Bolesława Marata i rodziców, Dariusza i Kazimierza Sobieszek oraz rodziców; Bolesława Odolczyka i rodziców oraz Stanisławę i Józefa Felczyńskich; Czesława Zagawę, rodziców, teściów i rodzeństwo; Wiesława Zabrzewskiego, Mariannę Marat, Antoninę i Jana Maratów; Władysławę, Bronisława i Henryka Kunatów; Stanisława Stefańskiego, rodziców i teściów oraz zm. z rodziny; Walerię i Stanisława Rosińskich, brata Mariana i siostrę Stasię; Kazimierza Koper, Andrzeja Stań, Mariannę, Kazimierza i Bogdana Głowackich; Stanisława i Stanisławę Kędziorów oraz rodziców; Mariannę Paradowską; Lucjana i Wacławę Cichalów, Henryka Michalskiego i rodziców; Stefanię i Antoniego Bombów, synów oraz zm. z rodziny Matyjasów; Jana Plichtę i rodziców, Krystynę i Stanisława Jagurów, Mariannę i Józefa Cyrańskich oraz Stanisława i Zenona Cyrańskich; Mariannę Paciorek, rodziców i teściów; Lecha Selentę, rodziców i teściów; Wacława Rataja, rodziców i braci, Walerię i Józefa Janus oraz dzieci; Zofię i Władysława Wójcików oraz dzieci, Anielę i Franciszka Jakubowskich oraz dzieci, Józefę i Stanisława Wójcików i dzieci, Karola Domińczaka, Władysławę i Kazimierza Gajewskich oraz rodziców; Mariannę i Józefa Papuga, Genowefę i Józefa Legat oraz dzieci; Tadeusza Maj, rodziców i teściów; Eugeniusza Węglika; Tomasza Papugę i dziadków; Weronikę i Romana Malinowskich oraz zm. z rodziny, Przemysława Kreta, Katarzynę i Józefa Owczarskich; Feliksę, Piotra i Jerzego Wojciechowskich oraz Zofię i Franciszka Kuś; Henrykę i Stanisława Tytz oraz rodziców, Józefę Kołosowską i Alicję Matyjaszczyk; Jana Selentę, Irenę i Ryszarda Karda; Józefa Trębochę;

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

V NIEDZIELA MIESIĄCA

,,Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek zmarłym, * za których wylałeś swoją krew najdroższą” módlmy się więc za: + Zofię i Stefana Kunatów; Władysława, Józefę, Wandę, Bronisława i Stanisława Przedmojskich; Grzegorza, Józefa i Anielę Dałek, Wojciecha i Wiktorię Kunatów, Józefa, Stanisława, Stefanię i Franciszkę Dąbrowskich; Józefę i Franciszka Zagawów, rodziców i syna Stanisława, Mariannę i Jana Antoników oraz rodziców; Janinę i Władysława Kucharków, Juliannę Lisiewską i Sławomira Zbąckiego; Stanisława Barlaka, rodziców i teściów, Janusza i Mariannę Sułtan, Zofię Janus, rodziców i synów: Ryszarda i Krzysztofa; Władysławę i Franciszka Szymańskich oraz zm. z rodziny, Leokadię i Jana Wysockich oraz zm. z rodziny; Huberta, Stanisława, Mariannę i Genowefę Antos; Stanisława Zagawę, Jadwigę i Waleriana Salamonów, syna Kazimierza oraz Jerzego Jędrzejczyka; Irenę i Stanisława Gać, Franciszkę i Czesława Niewiadomskich; Stanisławę i Tadeusza Klimczyńskich; Henrykę i Jana Zagawów, Weronikę i Józefa Zagawów oraz córkę Helenę; Ignacego Stań, Walerię, Jana i Stanisława Papuga oraz zm. z rodziny; Franciszkę i Antoniego Kocbuch oraz synów: Henryka i Jana; Eugeniusza i Władysławę Podrażków, syna Jana oraz Stanisława Panka; Słanisławę i Szczepana Głowackich, Mariannę i Czesława Reczulskich, Zofię i Henryka Dziemdziela; Jana i Janinę Anyszewskich, Adama Kotus i rodziców, Janusza Kotus, Bolesława Laskę i rodziców, Stanisława i Stanisławę Kunatów, Stanisława i Mariannę Wójcików oraz syna Andrzeja; Genowefę i Edwarda Dębskich oraz Tadeusza Malinowskiego; Stanisława i Mariannę Orzechowskich, zięcia Tadeusza i synową Władysławę; Ewę, Tadeusza, Weronikę i Antoniego Kunatów; Irenę i Franciszka Janiaków oraz rodziców; Helenę i Szczepana Przybyła oraz Andrzeja Wójcika; Piotra i Stanisława Wójcików oraz rodziców, Weronikę i Stanisława Wójcików; Stanisława i Konstantego Kubel, Mariannę i Jana Prusak, Andrzeja, Anielę i Władysława Słomianych, Józefę i Franciszka Brodeckich; Janinę i Konstantego Madej, Magdalenę i Piotra Gładkich, Mariannę Zatorską, Jana Górczyńskiego, Józefę i Władysława Galów oraz Genowefę Górczyńską; Józefę i Jana Dudek, Mieczysława Kowalskiego i rodziców; Jarosława, Mariannę i Józefa Salamonów; Alicję i Mieczysława Selenta, Helenę, Stanisławę i Władysława Tręboszków; Genowefę i Zdzisława Bystrońskich oraz Franciszkę i Tomasza Kalińskich; Józefa i Mariannę Urbańskich oraz syna Stanisława, Tadeusza Papugę i rodziców, Anielę i Eugeniusza oraz dziadków; Józefa Osóbkę, Helenę, Walentego, Teresę i Stefana Zagawów; Zofię i Mieczysława Przybyszewskich, Stefanię, Józefa i Wiesława Cichalów; Franciszkę i Józefa Panek oraz rodziców; Edwarda, Dariusza, Zofię, Józefa, Stefanię, Jana i Waldemara Antosików, Stefanię i Jana Rupińskich oraz wnuczkę Beatę, Henrykę i Jana Bogusz; Mieczysława Gać i rodziców, Andrzeja Szymańskiego, Edwarda Kiełbasę, Władysława Szymańskiego, rodziców i braci, Bolesława i Rozalię Janickich; Janinę, Weronikę i Władysława Więcek, Juliannę i Józefa Multan, Tadeusza Wieszczy oraz Stanisława Olczaka; Mariannę, Franciszkę, Józefa i Stanisława Podrażków; Zofię i Piotra Pisarskich oraz wnuka Ireneusza, Stanisława i Stanisławę Fałowskich oraz wnuka Janusza; Krystynę, Józefa i Tadeusza Sędalów, Antoninę i Wiktora Pagórków; Stanisławę, Jana i Andrzeja Więcek oraz Weronikę i Stanisława Wojcików; Andrzeja Lasotę, Józefa i Mariannę, Mariana i Branisława Zagawów; Natalię i Władysława Pełka, Juliannę, Józefa i Jana Szymkowiczów, Elżbietę i Franciszka Stanisławskich; Zofię i Mariana Więcek, Władysławę Salamon; Zofię Pokora i zm. z rodziny, Mariannę i Józefa Tręboszków oraz zm. z rodziny, Janinę i Leona Szwed; Mirosława Zabrzewskiego i rodziców: Zofię i Jana, Władysławę i Jana Kozioł, syna Ryszarda oraz zm. z rodziny; Mariannę i Józefa Kędziorów oraz rodziców, Cecylię, Mirosława, Edwarda i Władysława Szymańskich; Antonię, Józefa i Mariannę Szkup, Stanisława i Weronikę Gala; Krzysztofa, Kazimierza i Wandę Kowalskich oraz zm. z rodziny, Zofię i Jana Szkop, synów: Grzegorza i Józefa oraz zm. z rodziny; Weronikę i Tadeusza Szustaków, Eugeniusza i Genowefę Jędralów oraz zm. z rodzin: Szustaków, Jędralów i Smolarków; Stafanię i Józefa Majchrowskich oraz rodziców, Edmunda Kłodawskiego, Sewerynę, Bronisława, Rajmunda i Mirosława Tomaszkiewiczów oraz Wandę Tryngiel; Antoniego Wysockiego, córkę Henrykę i zm. z rodziny, Józefa i Wiktorię Wojtysiaków; Wiesława Boczka, Ewę Fijałkowską i rodziców; Józefa Kośkę i rodziców, Franciszkę i Józefa Maciejaków oraz Mariannę i Stanisława Wysockich; Jarosława Skonecznego i Czesława Salamona; Radosława, Anielę i Jana Gala oraz Janinę i Józefa Blus; Reginę, Eugeniusza, Zofię i Tadeusza Adamków oraz zm. z rodziny: Adamków i Strożek oraz Leona Kurackiego; Zygmunta i Mariannę Paciorek oraz Juliannę i Stanisławę Fuks; Edwarda, Władysławę i Andrzeja Mońko oraz zm. z rodzin: Zakrzewskich i Mońków; Czesława, Władysławę i Józefa Salamonów oraz Władysława i Grażynę Wawrzyńczaków; Janinę i Stanisława Jurkiewiczów, syna Edwarda i córkę Stanisławę, zm. z rodzin: Jurkiewiczów i Kublów; Marka Króla, Jana i Mariannę Zagawów, syna Tadeusza i synową; Stanisława, Weronikę i Jana Cichalów oraz Stefana i Stanisławę Kochanoskich; Franciszka, Jacka, Walentego i Juliannę Anyszewskich oraz Stanisława i Mariannę Razum; Mariannę i Stanisława Kutermankiewiczów, rodziców i Andrzeja Kutermankiewicza, Juliannę i Henryka Buczek oraz rodziców, Ryszarda Domińczaka, Marię Ordon i męża, Irenę i Stefana Piotrowiczów oraz rodziców, Genowefę i Stanisława Gospoś; Mariannę i Mariana Murawskich oraz zm. z rodzin: Murawskich i Zagawów, Ewę i Jana Zagawów, Mariannę i Bolesława Stefańskich oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Tadeusza Szymańskiego oraz zm. z rodzin: Szymańskich i Zagawów; Teodozję i Tadeusza Kosiorków oraz rodziców, Rozalię Brodecką, Mariannę, Antoniego i Wiesława Cichawów;

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

JEDNORAZOWE

,,Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci”. (por. Ezd 2, 35. 34) – a zatem módlmy się za: + Helenę, Józefa i Wiesława Strugińskich;  Pelagię i Józefa Salamonów, Stefanię i Franciszka Kocbuch oraz Janinę i Stanisława Migal; Władysławę, Wacława, Edwarda, Mariana i Helenę Podrażków oraz Wojciecha Skulimowskiego i rodziców; Mariannę i Stanisława Wójcików, zm. z rodzin: Wójcik i Podrażka, Kazimierza Meszkę, Karolinę Pytt i zm. z rodzin: Dębskich i Meszka; Elżbietę i Antoniego Rychlewskich, Józefę i Kazimierza Dałek; Andrzeja, Cecylię, Władysława i Jana Będkowskich, Jana i Aleksandrę Koteckich; Marię i Józefa Kosiorków, Sabinę i Antoniego Szkup oraz Tadeusza Tkacza; Bronisławę, Zygmunta, Wiesława i Henryka Urbańskich, Halinę i Henryka Trynglów oraz Walerię i Stanisława Wiśniewskich; Janusza Niedzielskiego, rodziców: Helenę i Ignacego, teściów: Lucynę i Stanisława oraz zm. z rodziny Mucha; Zofię, Mariana, Helenę i Walentego Zagawów, Katarzynę, Piotra, Janinę i Mariana Madejczyk; Władysława Szymanika i rodzeństwo, Krystynę, Mariana, Jerzego, Stanisława i Edwarda, rodziców, Mariannę i Jana Szymaników, braci: Franciszka, Stanisława i Antoniego Szymaników oraz zm. z rodziny; Jana i Agnieszkę Selenta oraz rodziców, Edwarda Selentę, syna Ryszarda, Andrzeja i całą rodzinę Selentów, Władysława Bąbę oraz rodziców, Anielę, Stanisławę i Antoniego Bąba oraz zm. z rodziny Bąbów, Marię, Zofię, Henryka i Jana Rokickich i zm. z rodziny, Jana Bąbińskiego i teściów Wojdów; Irenę i Stanisława Skowron, córkę Grażynę i syna Wojciecha; Danutę, Kazimierę i Jerzego Czubatków, Franciszkę i Ryszarda Wieczorków; Ilonę, Marię, Helenę, Anitę, Ludwikę, Karolinę, Jadwigę, Kazimierę, Marię, Leonardę, Józefa, Zenona, Waltera, Karola, Jana, Władysława, Pawła, Leonarda, Jana, Władysława, Bogusława, Tadeusza, Małgorzatę, Jana, Wojciecha, Jana, Jadwigę, Franciszka, Leona, Dianę, Kingę, Patryka, Grzegorza, Jana, Stanisława, Henryka, Jerzego, Grzegorza, Piotra, Stanisława i Alojzego, Annę, Elżbietę, Eleonorę, Zofię, Bronisławę, Stefana, Franciszka, Bronisława, Karola, Mirosława, Tadeusza, Wojciecha, Zdzisława, Ryszarda, Ludwika, Leokadię, Patrycję;

Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków, kataklizmów i epidemii, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

 

Wszechmogący Boże, przez błogosławioną mękę Twojego Syna udziel swoim zmarłym przebaczenia grzechów, którego zawsze pragnęli, * aby mogli poznawać Ciebie w prawdzie * i na wieki radować się oglądaniem Twojego oblicza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.