Sakramenty

CHRZEST ŚWIĘTY

Dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu rodzice powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej swojego miejsca zamieszkania w celu spisania aktu chrztu dziecka, przynosząc ze sobą:
a) akt urodzenia dziecka z USC
b) dokument zawarcia sakramentu małżeństwa
c) zaświadczenia o możliwości pełnienia zaszczytnej funkcji rodzica chrzestnego, wydane przez ich parafie.

Nie można nadawać dziecku imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu a dziecko winno być ochrzczone w pierwszych tygodniach życia.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
– ukończył szesnaście lat
– jest katolikiem bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą
– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest
– w sytuacji młodzieży uczącej się tylko osoby uczęszczające na katechezę.

Jeśli ktoś nie spełnia postawionych warunków, aby być chrzestnym, np. żyje w związku cywilnym czy tzw. wolnym, niech roztropnie odmówi składanej propozycji zostania rodzicem chrzestnym.

W sytuacji chrztu dzieci, których rodzice nie są związani sakramentalnym węzłem małżeńskim, mają zastosowanie dodatkowe normy prawne.

 

MAŁŻEŃSTWO

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia.

O ustalonej dacie ślubu konkordatowego należy jak najszybciej powiadomić Kancelarię Parafialną w celu zarezerwowania dogodnej daty i godziny (można na rok przed ślubem).

Narzeczeni powinni uczestniczyć w Katechezach Przedmałżeńskich. W/g zaleceń Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim „kurs przedmałżeński” powinien obejmować systematyczne, roczne przygotowanie.

Instrukcja pozwala także na przeprowadzenie skróconej katechezy przedślubnej w formie przynajmniej 10 spotkań – jako minimum stosowane w ostateczności.

Na 3 miesiące przed ustaloną odpowiednio wcześniej datą ślubu, narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej – w celu spisania protokołu przedślubnego – z następującymi dokumentami:
– dowody osobiste
– zaświadczenia o ukończeniu Katechez Przedmałżeńskich
– metryki chrztu (o ile nie byli ochrzczeni w naszej parafii)
– świadectwo Bierzmowania
– zaświadczenia o stanie wolnym z USC.

 

  • KANCELARIA PARAFIALNA
    Tel./fax 046 838 66 77  Czynna w poniedziałki, środy i piątki
    – w godz. 16.00 – 17.30
  •  SPOWIEDŹ
    codziennie – pół godziny przed mszą świętą