2021

30-31.08 i 01.09.2021 – Pielgrzymka do Sandomierza, Łańcuta, Dębowca, Komańczy, Polańczyka n/Soliną, Kalwarii Pacławskiej, Dukli, Przemyśla i Zamościa
2021.08.26 Odpust parafialny w Bobrownikach
2021.08.18 Pielgrzymka do Kalisza i Lichenia