Szensztat

Trzykroć Przedziwna Najświętsza Maryja Pielgrzymująca

Czym jest Ruch Szensztacki?

Szensztat to Ruch Katolicki, którego celem jest wypełnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa zgodnie z charyzmatem całego dzieła. Jego historia i przyniesione owoce dowodzą temu, że powstał on ze szczególnej inicjatywy Boga. Aby zrozumieć Szensztat, należy uwzględnić, że jest to: ruch odnowy, miejsce łaski i oryginalna duchowość w Kościele.

Jako ruch odnowy Szensztat działa, aby pomóc odnowić Kościół i społeczeństwo w duchu Ewangelii. Zadaniem, misją i powołaniem Ruchu Szensztackiego jest łączenie wiary z życiem codziennym, w szczególności poprzez głęboką miłość do Maryi – Matki Jezusa.

U podstaw ruchu znajduje się „przymierze miłości” z Maryją, zawarte przez pierwsze pokolenie członków w dniu 18.X.1914 roku w kaplicy w Schönstatt k. Koblencji w Niemczech. W Maryjnym Ruchu Apostolskim z Szensztat szczególne miejsce zajmuje rodzina, z racji swego specjalnego zadania wychowawczego.

Założyciel Szensztatu – Ojciec Kentenich podkreślił prawdę, że rodzina buduje Kościół. W niej bowiem, w „Sanktuarium nowego życia” wzniesionym na sakramencie małżeństwa przychodzi na świat osoba ludzka. Aby ukształtować tę osobę ludzką na człowieka wielkiego formatu nie można pominąć wychowawczego działania Maryi, która jest niezawodną Współpracowniczką Boga i dlatego w Jej ręce złożył Bóg dzieło uświęcania swych dzieci.

Kręgi Szensztackie w naszej parafii

W Parafii Matki Bożej Jasnogórskiej obecnie działają 4 Kręgi Szensztackie. Może przynależeć do nich każdy, kto wyrazi taką wolę. Chodzi o przyjmowanie raz w miesiącu niewielkiej kapliczki z wizerunkiem Matki Bożej, Trzykroć Przedziwnej.Każda rodzina gości Matkę Bożą przez 3 dni w miesiącu.Z peregrynacją obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej łączą się łaski związane z Szensztackim sanktuarium:

•    łaska zadomowienia pomaga czuć się przez Boga przyjętym i kochanym.

•    łaska wewnętrznej przemiany mobilizuje do nieustannej pracy nad sobą i do kształtowania siebie według wzoru Jezusa.

•    łaska gorliwości apostolskiej pobudza do stawania się świadkiem Chrystusa oraz do głoszenia z zaangażowaniem Ewangelii we współczesnym świecie.

Kręgi Szensztsckie w naszej parafii zostały  zainicjowane przez o. Romualda podczas rekolekcji wielkopostnych w 2021r.

Opiekunami kręgów są:

Teresa Tomaszkiewicz,  Małgorzata Malesa, Wioleta Kośka i Sławomir Rychlewski. Do każdego Kręgu należy  10 Rodzin. W każdą pierwszą sobotę rodziny szensztackie uczestniczą we Mszy Świętej, przynosząc do kościoła kapliczki Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.W naszym ruchu czcimy Maryję jako Matkę i Wychowawczynię. Ona ma prawo nas formować. Jej tytuł Trzykroć Przedziwnej odnosi się do Trójcy Świętej i przypomina o tym, że Maryja jest Córką Boga Ojca, Matką Syna Bożego i Oblubienicą Ducha Świętego.

Gorąco zachęcamy do włączenia się do wspólnoty.

Koordynatorem Ruchu Szensztackiego w naszej parafii jest p. Teresa Tomaszkiewicz.

Opiekunem wspólnoty w naszej parafii jest ks. proboszcz Piotr Paweł Sapiński