Historia parafii

Kościół
Kiedyś tereny te należały do parafii katedralnej. Starania o erygowanie parafii i budowę nowej świątyni podjął w 1950 roku arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski. Państwowe władze wyraziły na to zgodę dopiero w 1979 roku. Budowę kościoła rozpoczęto 2 sierpnia 1980 roku. Kamień węgielny, poświęcony przez papieża Jana Pawła II, wmurował 17 maja 1981 roku biskup pomocniczy warszawski Jerzy Modzelewski. Konsekracji świątyni dokonał 12 czerwca 1982 roku arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski Józef kardynał Glemp Prymas Polski, który 15 września 1982 roku erygował tutaj również parafię. Kościół pobudowano według projektu architekta Janusza Kolberczyka. Jest on halowy, z kaplicą w kształcie rotundy i elementami stylu zakopiańskiego. Został wzniesiony dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wysiłkowi wiernych. W ołtarzu głównym znajduje się duży krzyż i obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.

Lewy ołtarz boczny poświęcony jest św. Judzie Tadeuszowi, a prawy – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

W kaplicy bocznej znajduje się ołtarz i obraz Miłosierdzia Bożego, natomiast w przejściu do kaplicy tablice pamiątkowe dedykowane: śp. ks. Eugeniuszowi Ledwochowi – pierwszemu proboszczowi i budowniczemu świątyni, śp. ks. Tadeuszowi Adamusowi – proboszczowi parafii w latach 1995-2000 – budowniczemu okazałej Golgoty Księstwa Łowickiego, a także ks. Bolesławowi Sławomirowi Gorzkowskiemu – drugiemu proboszczowi parafii w latach 1985-1993 – budowniczemu domu parafialnego.

Autorką rzeźbionych, drewnianych stacji Drogi Krzyżowej i elementów rzeźbiarskich Golgoty, znajdującej się na zewnątrz kościoła, jest Małgorzata Kosińska – regionalna rzeźbiarka.

W świątyni znajduje się okazały chór z organami.

Wierni czynnie uczestniczą w życiu parafii: prowadzą rozważania stacji Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście, przewodzą nabożeństwom różańcowym, chętnie biorą udział w 24 – godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu z I piątku na I sobotę miesiąca w nabożeństwie „Jerycha Różańcowego”.

W parafii są liczni ministranci, lektorzy, chór, schola młodzieżowa, Duszpasterstwo Kolejarzy, Rycerstwo Niepokalanej, 8 Kół Żywego Różańca, Neokatechumenat, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym, Koło Misyjne, Rada Parafialna: Duszpasterska i Ekonomiczna, Chorągwiarze, Strażacy: OSP Bobrowniki i OSP Parma oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”.

Dumą parafii są nabożeństwa Fatimskie, które od ok. 17 lat gromadzą dużą grupę parafian i przybywających specjalnie na to nabożeństwo gości. Mają niezwykły urok i pełną szczerej, radosnej pobożności atmosferę modlitewną. Wielu parafian gromadzą nabożeństwa okresowe, wielu prowadzi głębokie życie sakramentalne.

W 2002 roku parafia przeżywała nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej i od tej pory regularnie od maja do października odbywają się nabożeństwa fatimskie każdego 13 dnia miesiąca.

Są liczni ministranci, lektorzy, chór, schola młodzieżowa, Duszpasterstwo Kolejarzy, Rycerstwo Niepokalanej, Grupa Modlitewna, Jerycho Różańcowe i liczne koła Żywego Różańca.

Odpust parafialny odbywa się 26 sierpnia, w święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, który jest poprzedzony Nowenną do Matki Bożej Częstochowskiej od 17 do 25 sierpnia.

Do parafii należą wioski: Bobrowniki, Parma, Placencja i kilkanaście domów Polesia.

 

Proboszczowie:
Ks. Eugeniusz Ledwoch 1981 – 1985
Ks. Sławomir Gorzkowski 1985 – 1993
Ks. kan. dr Stanisław Banach 1993 – 1995
Ks. Tadeusz Adamus 1995 – 2000
Ks. mgr lic. Maciej Mroczkowski 2000 – 2001
Ks. mgr Maciej Zakrzewski 2001 – 2012
Ks. mgr Piotr Paweł Sapiński 2012 –