Rycerstwo Niepokalanej

NIEPOKALANA NAJKRÓTSZĄ I NAJPEWNIEJSZĄ DROGĄ DO NIEBA

Przez Maryję stajemy się umiłowanymi dziećmi Boga.

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ (MI – Militia Immaculatae) – to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Zostań rycerzem Niepokalanej!

Wszyscy wiemy, jak wygląda zwykły rycerz – ma zbroję, miecz, tarczę i walczy z wrogiem w obronie króla. Ale istnieją też rycerze, którzy walczą z duchowym przeciwnikiem.
Wrogiem nr 1 każdego człowieka jest szatan, który chce nas odciągnąć od Dobrego Boga (przez grzech) i zniszczyć na zawsze. Pan Jezus zwyciężył szatana, gdy stał się człowiekiem, umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał. Zwyciężyć z szatanem mogą więc tylko ci ludzie, którzy są blisko Chrystusa i otrzymują od Niego łaskę – siłę miłości. Spośród ludzi, jest jedna Osoba, która w swoim ziemskim życiu była tak mocno złączona z Panem Bogiem, że nigdy nie przegrała ze złym duchem – nie popełniła żadnego grzechu. Co więcej, Pan Bóg ustrzegł Ją nawet przed grzechem pierworodnym bo… miała zostać Matką Jego Syna! To oczywiście Maryja, nasza Niepokalana Mama. Pan Jezus umierając na krzyżu dał nam Ją za Mamę, żeby pomagała każdemu z nas bezpiecznie dojść do nieba!

Jakie jest zadanie rycerzy Niepokalanej? Jest wielu ludzi, którzy poddali się szatanowi i odeszli od naszego Taty Niebieskiego. Jeśli się nie nawrócą, zginą na zawsze, a przecież też są dziećmi Bożymi i Dobry Pan Bóg czeka na nich z miłością. Aby ich ratować, św. Maksymilian założył w 1917 roku (w Rzymie) Rycerstwo Niepokalanej (po łacinie Militia Immaculatae, w skrócie MI). Takie jest właśnie zadanie rycerzy Niepokalanej: „Zdobyć cały świat (wszystkich ludzi) dla Chrystusa przez Niepokalaną”!

Kim jest rycerz Niepokalanej?
Rycerz Niepokalanej to człowiek, który chce walczyć ze złem i wszystkich ludzi przyprowadzić do Pana Jezusa. Dlatego całe swoje życie, całkowicie i bezgranicznie oddaje w ręce Niepokalanej Matki Bożej. Chce być narzędziem w Jej rękach, żeby Ona posługiwała się nim do ratowania zagubionych ludzi.

Jak walczy rycerz Niepokalanej?
Rycerz Niepokalanej walczy siłą dobra. Może wykorzystać wszystkie sposoby, jakie przyjdą mu do głowy i nie przekraczają jego możliwości (i które nie są grzechem!). Przede wszystkim próbuje pokonać grzech we własnej duszy, myśli też o tym, jak pomóc innym.
1. Najskuteczniejsze sposoby w tej walce to: modlitwa, zwłaszcza za wstawiennictwem Niepokalanej (bo wtedy sama Maryja modli się z nami i prosi, żeby Pan Bóg walczył o uratowanie grzeszników), pokuta, czyli ofiarowanie Panu Jezusowi przez ręce Maryi różnych trudności, które nas spotykają, lub podejmowanie różnych wyrzeczeń (bo Pan Jezus zwyciężył, gdy bardzo cierpiał – na krzyżu) i dobry przykład chrześcijańskiego życia dawany innym.
2. Rycerz Niepokalanej powinien też codziennie odmówić akt strzelisty: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie” (ale to nie obowiązuje pod grzechem).
3. Skutecznym sposobem w tej walce jest też dawanie ludziom Cudownych Medalików, bo Maryja obiecała wiele łask tym, którzy będą je nosili.

Jakie są warunki, by zostać rycerzem Niepokalanej?
Rycerzami Niepokalanej mogą być wszyscy katolicy, począwszy od dzieci, które już przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej (młodsze muszą jeszcze poczekać – ale mogą już przyłączyć się do naszej Brygady Maryi jako giermki).
1. Najważniejszym warunkiem jest oddanie się Niepokalanej – całkowicie i bezgranicznie jako narzędzie w Jej matczynych rękach. Trzeba na modlitwie powiedzieć Maryi, że chcemy być całkowicie Jej. Najlepiej posłużyć się modlitwą ułożoną w tym celu przez św. Maksymiliana (akt oddania się Niepokalanej).
2. Nosić Cudowny Medalik, który jest tarczą rycerza Niepokalanej.
3. Wpisać się do Księgi MI w siedzibie kanonicznie założonej, np. w Niepokalanowie.
Rycerze Niepokalanej pozdrawiają się imieniem Matki Bożej: „Maryja”.

 

AKT ODDANIA SIĘ NIEPOKALANEJ ŚW. MAKSYMILIANA

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę Twoją”, jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem, gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.
Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza
I daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

źródło: http://brygada.malyrycerzyk.pl